historia
historia

John Bondesson startade sin firma 1923 ...

… och utförde rörarbeten i Göteborg.
John Bondesson drev sin firma fram till 1938. Därefter fortsatte verksamheten med hjälp av företagets kamrer och 2 verkmästare och de döpte om firman till John Bondesson & Co efterträdare.

1964 tog Arne Eriksson som var ingenjör på SKF över firman. Firman ombildades till aktiebolag och behöll namnet John Bondessons & Co Efterträdare AB.

Arne Eriksson sålde firman till Nils Thorsson och Thure Andersson den 1:a januari 1974. Firman namnändrades John Bondessons Rör AB år 2006, för att man lättare skulle förstå vad firmans sysselsättning var.

Den 1: april 2010 var det dags att återigen att ändra ägarförhållandet i Bondessons Rör. Thure och Nils lämnade över rodret till oss anställda som har jobbat många år i firman.

Vi är tre delägare och har tillsammans drivit firman sedan april 2010 med anställda rörmontörer.

En liten kul sak är att vi har kvar kassaböcker från 1932. Där kan man se utförda rörarbeten och prissättningen som var då. På Svenska Kullagerfabriken den 29 februari 1932 utfördes rörarbeten för 1.286:30 och till en privatperson på St. Pauligatan för 3.95 kronor